600 rokov od upálenia Jana Husa

V Rimavskej  Sobote sme si na slovenských, ale aj na maďarských službách Božích pripomenuli 600.výročie upálenia Jána Husa. Pani farárka nám premietla podrobne životopis Jána  Husa a rozprávala nám o jeho životnom diele a o odkaze na pravdu evanjelia. Ktovie,  či by sme sa my dnes dokázali obetovať za svoju vieru?

I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: „Ak Vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu a pravda Vás vyslobodí.“ Jánove evanjelium 8, 31-32

Nie je možné komentovať.