Advent 2014

Otvorenie adventu sa nieslo v znamení detského programu, ktorým nás potešili prváci Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote. Na slávnostnom zahájení malí prváci vystúpili svojim adventným programom, aby dokázali koľko toho sa naučili za niekoľko mesiacov v priestoroch našej školy. Brat riaditeľ Radomír Leicher sa poďakoval prítomným ako aj deťom za skvelé vystúpenie, ktoré potom ukončil slávnostným prijatím, ktoré spečatil odovzdaním slávnostnej rovnošaty so znakom Evanjelickej cirkvi. Našim malým prváčikom prajeme mnoho Božieho požehnania a pre každého čitateľa požehnaný Adventný čas.

 

Nie je možné komentovať.