Advent 2015 očami detí

Napriek nepriaznivému počasiu, sme sa nevzdali, ale ani napriek mnohých programom, ktoré ponúka mesto Rimavská Sobota v Adventnom čase. Otvorenie adventného času sa síce začalo na námestí. Ale my sme pokračovali dnes v zborovej miestnosti. Biblický príbeh o Zachariášovi a Alžbete nám prezradili mnoho o ich živote vyvoleného národe. Či vôbec žili v očakávaní Mesiáša. Mesiášska prorocká zvesť je ukrytá v prorockých knihách Starej zmluvy.

Nie je možné komentovať.