Adventný čas

Už tradične adventný čas v našom cirkevnom zbore v Rimavskej Sobote otvárajú naši malí prváci z Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej, ktorí svojim detským vystúpením vnášajú radosť do všedných dní nášho každodenného života. Nové adventné obdobie je spojené s novými očakávaniami. Naši prváci svojim dramatickým adventným pásmom a s dvoma adventnými piesňami priblížili dôležitosť adventného času. Sestra farárka vo svojej kázni zdôraznila kto je tým skutočným svetlom, aj v našom živote. Nestačí sa pripravovať len materiálne predovšetkým by sme nemali zanedbávať ani duchovnú prípravu a zároveň sa pripravovať na druhý advent, ktorý je nám zasľúbený. Naši malí prváci dostali uniformu, ktorá sa nosí pri slávnostných príležitostiach. Vďační sme Pánu Bohu za to, že aj cez detské srdiečka sa zapaľuje iskierka nádeje a plamienok viery v srdciach tých, ktorí očakávajú nášho Spasiteľa.

Nie je možné komentovať.