Archív autora: admin

Výklad Pašií podľa evanjelistu Matúša 7. časť

Rozpis Služieb Božích v médiách

Rozpis Služieb Božích v médiách

Biblické príbehy

Pastiersky list zboru biskupov ECAV na Slovensku k Veľkej noci 2020

Pastiersky list zboru biskupov ECAV na Slovensku k Veľkej noci 2020 Modlitby

Výklad Pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26 – 27 kap.) 6. časť

Výklad pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26. – 27. kap.) 6. časť

Výklad pašií podľa evanjelistu Matúša (3. – 5.časť)

Zamyslenia v maďarskom jazyku

Domáca pobožnosť na 5. pôstnu nedeľu

Domáca pobožnosť na 5. pôstnu nedeľu

Výklad pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26-27.pal) 1. a 2. časť