Archív autora: admin

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

2. nedeľa po Zjavení

Aliančný modlitebný týždeň 2021

Zjavenie Krista Pána mudrcom

Nedeľa po Novom roku

Nový rok 2021

Starý rok Uzávierka občianskeho roka

Štedrovečerné Služby Božie v maďarskom jazyku

Požehnané Vianoce