Biblická olympiáda Rimavského seniorátu

Ďakujem všetkým milým deťom z nášho seniorátu, že sa zúčastnili našej súťaže, ktorá nás má motivovať a povzbudiť k čítaniu Biblie. Učiteľom a duchovným vďaka za ich prácu. Dúfam, že sa o rok opäť stretneme.
V. Lisáková

Nie je možné komentovať.