Biblická olympiáda v Rimavskom senioráte

Už tradične ako býva zvykom seniorátne kolo biblickej olympiády sa konalo v priestoroch cirkevnej školy v Rimavskej Sobote. Po zahájení, privítaní a modlitbe sa naši malí olympionici pustili do testov, ktoré odhaľovali ich poznatky zo Starej ako aj z Novej zmluvy. Po namáhavej práci, ktorú napokon dokončili priniesli svoje očakávané výsledky. Na 1. mieste v 1.kategórii sa umiestnil Ondrej Majling, na 1. mieste v 2.kategórii sa umiestnila Emma Karasová, na 1. mieste v 3.kategórii sa umiestnila Valéria Manicová. Všetkým olympionikom gratulujeme, farárom a katechétom ďakujeme za prípravu a tým, ktorí postúpili do celoslovenského kola prajeme mnoho Božieho požehnania.

           Viktória Lisáková/ spirituálka

Nie je možné komentovať.