Biblická olympiáda v Rimavskom senioráte

Sme radi že v priestoroch Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej sme aj v tomto roku mohli privítať účastníkov tohtoročnej biblickej olympiády, ktorá sa uskutočnila  26. apríla  2013 so začiatkom o 9.00 hodine v Rimavskej Sobote. Na biblickej olympiáde sa zúčastnil aj brat senior Dušan German a vyučujúci ev. náboženstva, ktorí pripravovali  svojich žiakov. Touto cestou sa im chceme poďakovať za ich prípravu a húževnatú prácu. Víťazom ako aj ostatným gratulujeme k dosiahnutým úspechom. Deti si prevzali diplomy a knižné odmeny.

Nie je možné komentovať.