Biblické časy

Dnes na biblickej hodine sme mali veľmi krásny zážitok. Spoznávali sme biblické časy ako sa žilo v dobách Pána Ježiša. Akým spôsobom si v biblických časoch zarábali  ľudia na živobytie, v akých domoch žili, čím sa živili, čo bolo ich každodenným chlebom a akým spôsobom pochovávali. V Biblii sme hľadali odkazy, ktoré nám odhaľovali rôzne problémy a zápasy. Dokonca sme sa stretli aj  s bežným povolaním, o ktorom je aj zmienka v starej zmluve. Biblické plody ako oliva nás tiež zaujali. V 52 žalme sa píše “Ja som však v dome Božom ako čerstvá oliva, na večné veky dúfam v milosť Božiu. Ďakovať chcem Ti naveky, že si to urobil a očakávať chcem na Tvoje meno, lebo je vzácne pred Tvojimi pobožnými.” Aj pán Ježiš keď sa modlil v Getsemanskej záhrade bol obklopený olivovníkmi. Zároveň nás obohatil okamih o vinobraní a o uskladňovaní vína do kožených mechov.

Sme vďační Pánu Bohu za krásne okamihy.

 

Nie je možné komentovať.