Archiv kategórií: Aktuality

Domáca pobožnosť na 4. nedeľu pôstnu (22. marec 2020)

Domáca pobožnosť na 4. pôstnu nedeľu

Domáca pobožnosť na 3. nedeľu pôstnu (15. marec 2020)

Zákaz konania SB

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) v situácii šírenia sa koronavírusu na Slovensku oznamuje, že najmenej 2 týždne, teda 15. a 22. marca 2020 sa Služby Božie nebudú konať. Týka sa to aj všetkých typov bohoslužobných stretnutí v období do 22.3.2020. Celé znenie Usmernenia Predsedníctva ECAV

Modlitebný týždeň

Spevokol 25

V tomto roku sme si pripomenuli 25. výročie existencie nášho spevokolu. Nakoľko spevokol je súčasťou nášho cirkevného zboru, dostáva priestor na mnohých cirkevných podujatiach, či sú to misijné alebo bohoslužobné aktivity, v priebehu celého cirkevného roka. Pravidelne chodíme na prehliadku spevokolov, ktorá sa koná na území nášho seniorátu, kde pri rôznych príležitostiach sú ocenené tie […]

Pozvánka

Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd

Denne na cestách na celom svete zomrie približne 4-tisíc ľudí, desaťtisíce ďalších si po celý ďalší život nesú neraz ťažké následky s trvalým poškodením zdravia. Každý rok zomrie na cestách 1 milión 250 tisíc ľudí a vyše 50 miliónov osôb ostáva zranených, konštatuje Svetová zdravotnícka organizácia v spojitosti so Svetovým dňom pamiatky obetí dopravných nehôd, […]

Jesenné zastávky

November sa nesie v znamení spomienok je tak trochu melancholický, chladný a sychravý. Všade cítime akýsi smútok veď aj počasie sa mení okolo nás. Všade panoval zhon a stres mnohí ľudia navštevovali cintoríny a spomínali na svojich zosnulých. Piétna spomienka úcty na tých, ktorí nám navždy budú chýbať v našom živote. V evanjelickej cirkvi sme […]

Konfitábor 2019

Vďaka finančnej podpore Banskobystrickému samosprávnemu kraju (BBSK) sa mohol uskutočniť mládežnícky tábor v čase od 18.9.2019-22.9.2019 pod názvom “Emotion“na území nášho seniorátu do ktorého sa zapojili naši mladí dorastenci.  Téma konfirmačného tábora bola „Emotion” čiže pocity. Mladý človek tieto pocity nosí v sebe niekedy ich dokáže veľmi výrazne demonštrovať a inokedy ich sám vedome či […]