Archiv kategórií: Základná škola

Biblická olympiáda a biblická pieseň

V priestoroch Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote sa konalo seniorátne kolo Biblickej olympiády a Duchovnej piesne. Sme vďační Pánu Bohu za krásne okamihy pri Slove Božom, ako aj pri nádherných piesňach, ktoré nás sprevádzali počas celého dňa.

Zvonia zvony vianočné bim, bam, bom

Naším malým priateľom ďakujeme za skvelú atmosféru a radostné chvíle  na detských službách Božích, ktoré sa konajú v priestoroch nášho cirkevného zboru. Prvá téma bola: Posol Božích správ. Nabudúce pokračujeme, príďte sa pozrieť do našich tvorivých dielní.

Advent 2014

Otvorenie adventu sa nieslo v znamení detského programu, ktorým nás potešili prváci Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote. Na slávnostnom zahájení malí prváci vystúpili svojim adventným programom, aby dokázali koľko toho sa naučili za niekoľko mesiacov v priestoroch našej školy. Brat riaditeľ Radomír Leicher sa poďakoval prítomným ako aj deťom za skvelé vystúpenie, […]

Chvíle Reformácie

Každým rokom si pravidelne pripomíname Pamiatku Reformácie. Vďaka milosti Božej nás napomína, aby sme boli vďační za vernú službu evanjelia. Za slobodu viery, ktorá nám pomáha nájsť večnosť a dáva nám silu do všedných dní nášho každodenného života. Celý mesiac október sa niesol v duchu reformačných odkazov. Ďalej čítaj na stránke ezsrs.edupage.org.

Memoriál

V mesiaci október sa konal ”Memoriál“ v priestoroch našej  evanjelickej cirkevnej základnej školy na počesť narodenia sestry farárky Zlatice Oravcovej. Škola je nositeľkou mena sestry Zlatice Oravcovej, ktorá bola poétkou. Svojou básnickou zbierkou vštepovala Božie pravdy do sŕdc detských čitateľov. Po školskom kole sa víťazi prezentovali na školských službách Božích, ale aj na nedeľných službách […]

Futbalový turnaj o pohár biskupa Západného dištriktu

Dňa 6. septembra 2014 sa konal dištriktuálny futbalový turnaj o pohár biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Uskutočnil sa na pôde CZ ECAV Rimavská Sobota v priestoroch Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej. Turnaj sa začal rannou pobožnosťou, ktorú mala sestra farárka − spirituálka na EZŠ Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote Viktória Lisáková na základe textu […]

Biblická olympiáda v Rimavskom senioráte

Už tradične ako býva zvykom seniorátne kolo biblickej olympiády sa konalo v priestoroch cirkevnej školy v Rimavskej Sobote. Po zahájení, privítaní a modlitbe sa naši malí olympionici pustili do testov, ktoré odhaľovali ich poznatky zo Starej ako aj z Novej zmluvy. Po namáhavej práci, ktorú napokon dokončili priniesli svoje očakávané výsledky. Na 1. mieste v 1.kategórii sa umiestnil Ondrej […]

Ukrižovaný a Vzkriesený

Oslava vzkriesenia Krista Pána sa niesla v znamení radostných chvíľ počas Veľkonočnej nedele v našom cirkevnom zbore v Rimavskej Sobote.  Deti mali veľmi pekné pásmo pod názvom „Ukrižovaný a Vzkriesený Pán“. Sme radi, že aj malých poslucháčov môžeme zapojiť do slávnostných chvíľ. Sestra farárka Viktória Lisáková mala veľkonočnú kázeň o pečati, ktorou bol zapečatený hrob Pána Ježiša a akým spôsobom sa […]

Mikulášska nádielka

V piatok sa Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote zmenila na rozprávkový svet. Službami Božími sa otváral nový školský deň, na ktorom  sestra spirituálka vysvetlila podobenstvo o svetle a zdôraznila kto je tým pravým a skutočným svetlom nášho života. Neskôr sme mali aj biblického milionára kde sa trochu preskúšali naše vedomosti, ktoré sú spojené s adventným očakávaním. V našej […]