Archiv kategórií: Základná škola

Adventný čas

Už tradične adventný čas v našom cirkevnom zbore v Rimavskej Sobote otvárajú naši malí prváci z Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej, ktorí svojim detským vystúpením vnášajú radosť do všedných dní nášho každodenného života. Nové adventné obdobie je spojené s novými očakávaniami. Naši prváci svojim dramatickým adventným pásmom a s dvoma adventnými piesňami priblížili dôležitosť adventného času. Sestra farárka vo svojej kázni […]

Záver cirkevného roka

Posledná nedeľa cirkevného roka sa niesla v znamení reformácie. Žiaci evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej si pripravili program, ktorý veľmi zaujal našich cirkevníkov.  Nakoľko pominulé roky sme mali príležitosť sa vhĺbiť do životopisu Dr. Martina Luthera, do dejín reformácie vo svete a na Slovensku. Posledná nedeľa v tomto roku sa niesla v znamení živého odkazu reformácie a reformačných piesni ako […]

„Reformačný lapbook“

     V tomto roku sme opäť spolu prežívali deň reformácie na evanjelickej základnej škole v Rimavskej Sobote. Tohtoročná téma sa niesla v znamení prehĺbenia sa do poznania evanjelickej cirkvi. Po reformačných službách Božích sme boli rozdelení do dvoch skupín. Žiaci prvého stupňa ako symbol cirkvi si pripravovali maketu lodí. V kázni nám sestra spirituálka Viktória Lisáková vysvetlila, že […]

Otvorenie školského roka 2013/2014

Na slávnostných službách Božích sa dnes, 2.septembra 2013, slávnostne zahájil na Evanjelickej Základnej škole Zlatice Oravcovej školský rok 2013/2014.  Žiakom ako aj učiteľom prajeme mnoho Božieho požehnania.

Štyri veci na prežitie

V sobotu 22.júna 2013sa konalo stretnutie dorastu  Rimavského seniorátu v Rimavskej Sobote v priestoroch EZŠ-ZO. Jeho téma bola: „Štyri veci na prežitie“. Mládež a vedúci zo SEM Košice nám pútavým spôsobom priblížili, čo je viera a čo je potrebné, aby práve ona prežila v našich životoch. Čo teda k tomu potrebujeme? 1. Kompas – Bibliu 2. Horolezeckú sedačku s poistkou […]

Akadémia EZŠ Zlatice Oravcovej

            Každý človek po sebe čosi zanecháva. Raz je to dobré inokedy bolestivé. Podobne aj žiaci Evanjelickej základnej školy v Rimavskej Sobote spolu so svojimi učiteľmi si pripomenuli 1150.Výročie príchodu Cyrila a Metoda na územie dnešnej Moravy. Vystúpenie malo dve časti náučno-vzdelávaciu  a školskú, s ktorou sme chceli obohatiť a spestriť život našich detí. Školská akadémia našich žiakov sa […]

Poďakovanie ku Dňu matiek

 Na slovenských a potom aj na maďarských službách Božích v Rimavskej sobote sme pozdravili všetky mami, staré mami, krstné mami a ďakovali sme im za ich nekonečnú lásku i trpezlivosť pri výchove svojich ratolestí ako aj  za obetavú službu lásky, ktorú vykonávajú nezištne. Sestra farárka Viktória Lisáková sa na záver poďakovala účinkujúcim deťom za ich hrejivé a úprimné slová vďaky […]

Biblická olympiáda v Rimavskom senioráte

Sme radi že v priestoroch Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej sme aj v tomto roku mohli privítať účastníkov tohtoročnej biblickej olympiády, ktorá sa uskutočnila  26. apríla  2013 so začiatkom o 9.00 hodine v Rimavskej Sobote. Na biblickej olympiáde sa zúčastnil aj brat senior Dušan German a vyučujúci ev. náboženstva, ktorí pripravovali  svojich žiakov. Touto cestou sa im chceme poďakovať za […]

Vrcholí pôstny čas

Sme vďační Pánu Bohu za jeho milosť a lásku, ktorou nás sprevádza  opäť počas tohto ročného pôstu. V nedeľu 10. marca na slovenských službách Božích  nám deti z evanjelickej Základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote predviedli scénku pod názvom „Opustené stádo“.  Téma detskej scénky bola aktuálna, nakoľko aj my dospelí máme občas pocit, že sme opustení. Opustenosť pociťujeme […]