Certifikát viery

       Trojičnou nedeľou otvárame bezslávnostnú polovicu cirkevného roka. Spomíname na to čo bolo a s  nádejou hľadíme do nového obdobia  na to čo príde.  Pri slove tri nás napadnú bežné veci napríklad: Rozprávka 3 oriešky pre Popolušku alebo káva 3 v jednom a podobne. Aj Boh sa nám predstaví ako Otec, Syn a Duch Svätý. Je to iste ťažké pochopiť. Biblia je ale  fantastická kniha, ako tá najlepšia učebnica, ktorá nám v tom pomáha, aby sme v nej našli odpovede na naše otázky, s ktorými zápasíme. Prednedávnom som videla zaujímavý obrázok ako apoštol Peter po svojej letničnej kázni píše a vystavuje certifikát viery veriacim, ktorých pokrstil. Bol to zábavný až úsmevný obrázok ako apoštol Peter poctivo píše 3000 pamätných plakiet. Aj my všetci máme doma rôzne diplomy, pochvalné listy, čestné uznania, jubilejné plakety, listiny, dokumenty a iné dôležité doklady, ktoré zachytávajú rôzne obdobia nášho života. Odstupom času spomíname na rôzne úspechy, ale aj pády. Aj v cirkvi sa zachytávajú rôzne príležitosti ako napr. krst, konfirmácia, sobáš… a podobne. Verím, že mnohí máme takzvaný certifikát viery, ktorý nemusí byť zachytený len na papieri, ale je dôležitou pečaťou v našom srdci. Nech Boh Otec, Syn a Duch Svätý je najväčšou pečaťou nášho vyznania a certifikát viery nám vtedy nikdy nevybledne.

Nie je možné komentovať.