Chvíle Reformácie

Každým rokom si pravidelne pripomíname Pamiatku Reformácie. Vďaka milosti Božej nás napomína, aby sme boli vďační za vernú službu evanjelia. Za slobodu viery, ktorá nám pomáha nájsť večnosť a dáva nám silu do všedných dní nášho každodenného života. Celý mesiac október sa niesol v duchu reformačných odkazov.
Ďalej čítaj na stránke ezsrs.edupage.org.

Nie je možné komentovať.