Deň matiek netradične

Na slovenských službách Božích 10. mája 2015 žiaci evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej vystúpili  so svojim  programom ku Dňu matiek. V programe vystupovali aj rodičia so svojimi ratolesťami. Po speve, básňach a hre na husliach boli všetci prítomní pozvaní na malú netradičnú oslavu do zborovej miestnosti. Boží zámer je, aby sme si svojich rodičov nielen vážili, ale aby sme im denno denne preukazovali úctu a prejavovali lásku. Ďakujeme všetkým, ktorí sa spolupodielali na tomto programe. Buď Pánu Bohu za všetko chvála.

Nie je možné komentovať.