Deň matiek v Padarovcich

Druhá májová nedeľa sa na službách Božích v cirkevnom zbore Padarovce niesla v duchu chvál, ktoré chválili nášho Pána a zároveň boli prejavom  vďaky voči našim rodičom. Predovšetkým  bolo vyzdvihnuté poslanie ženy ako matky, ktorá sa obetuje za svoje deti, vychováva a vedie ich k skromnosti a k hodnotám. Slová vďaky zneli z úst našich detí, ktoré pozdravili svoje milované mamičky. Buď Bohu za ne nesmierna vďaka.

Nie je možné komentovať.