Domáce Služby Božie a modlitby

“Ozdobnou korunou sú šediny, nachodia ju na ceste spravodlivosti.” kniha Prísloví 16, 35
Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Rimavskej Sobote nezabúda na svojich verných, ktorí sa zo zdravotných dôvodov alebo kvôli vysokému veku nevedia zúčastňovať pravidelne cirkevno-zborového života. Sestra farárka Viktória Lisáková v priebehu roka navštevuje jednotlivé domácnosti, kde v rámci domácich pobožností prisluhuje aj Večeru Pánovu.
Chceme Vás zároveň poprosiť, ak viete aj o našich verných evanjelikoch, tak nám prosím napíšte na našu uvedenú emailovú adresu, ktorá je zverejnená na našej webovej stránke.

Nie je možné komentovať.