Domáce Služby Božie

Ďakujeme Pánu Bohu, že aj v domácom prostredí môžeme počúvať pravidelne slovo Božie a modliť sa k Pánu Bohu. Buď Pánu Bohu vďaka za všetkých, ktorí vo viere zotrvajú verne až do konca.
Zjavenie Jána 2,10: Buď verný až do smrti, a dám ti veniec života.

 

 

Nie je možné komentovať.