Dražice 2016

Vďaka Božej milosti sme obnovili vnútro  Božieho chrámu v Dražiciach. Z toho dôvodu sa konali ďakovné služby Božie. V slovenskom jazyku kázala sestra konseniorka Iveta Korenková, v maďarskom jazyku sestra farárka Viktória Lisáková, pozdrav mali bratia farári B. Pohóczky mladší a starší, deti mali tvorivé dielne a básne a tak prispeli k radostnému okamžiku nedeľného dňa, ktorý bol pre nás veľkým povzbudením. Nech Pán Boh sa prizná k našej práci a službe a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k obnove chrámu.

Nie je možné komentovať.