Egyptské dobrodružstvo viery 2015

Naším zámerom na prvom mieste je odovzdávať predovšetkým svedectvo evanjelia deťom a mladým poslucháčom zábavnou formou počas letného tábora v priestoroch evanjelickej cirkvi v Rimavskej Sobote. Sme vďační Pánu Bohu za možnosti, ktoré sa nám z roka na rok ponúkajú. Kto chce viac fotiek treba napísať pani farárke na emailovú adresu, ktorá je na webovej stránke alebo cez Facebook Viki Lisakova. Na internetovej stránke máme zverejnený len výber  niektorých fotiek.

Nie je možné komentovať.