Ekumenické služby Božie

V obci Bohúňovo sme sa stretli  ne ekumenických službách Božích v reformovanom kostole, kde odznelo slovo Božie z úst troch farárov. Zároveň sme mali aj pekný a milý program v záhrade evanjelického kostola. Sme vďační Pánu Bohu za krásne  prežité chvíle.

Nie je možné komentovať.