Ekumenické stretnutie vo Vyšnej Pokoradzi

Vo Vyšnej Pokoradzi sa konalo tradičným spôsobom ekumenické stretnutie pri príležitosti dňa obce, ktorý sa začal v sobotu a vyvrcholil v nedeľu spoločnými bohoslužbami. Na službách Božích sa zúčastnil rímskokatolícky kňaz z farnosti Rimavská Sobota, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil príchod Cyrila a Metoda. Naša farárka vo svojom príhovore zdôraznila Husov odkaz v boji za pravdu evanjelia. V chráme božom sme spievali pieseň Kto za pravdu horí…

Nie je možné komentovať.