Evanjelické vianoce

Aké sú evanjelické Vianoce a čím sa líšia od tých druhých?
V každej rodine a v každom kúte celého sveta si ľudia vytvárajú svoje vlastné zvyky a tracície. Počas Vianoc sa snažia všetci byť spolu a to čo bolo stratené chcú znova objaviť, počas sviatkov sú k sebe pozornejší, všímavejší, milší.… Možno si položíme otázku, je to niečo iné čo nám chýba, čo v priebehu celého roka nedokážeme vytvoriť a ku koncu roka to stále znovu objavujeme? Blízkosť, láska, rodina, priateľstvo, úsmev, radosť, štedrosť, hojnosť a podobne …. sú dary, ktoré nás sprevádzajú len počas vianočných sviatkov? My dospelí vieme, že si ich nemôžeme kúpiť v žiadnom obchode, ale majú nevyčísliteľnú hodnotu, práve vďaka nim náš život naberá na iných rozmeroch. Darčeky si môžeme darovať aj v priebehu celého roka, rodina sa stretáva aj pri iných príležitostiach a na svojej tvári dokážeme vyčariť úsmev aj vtedy, keď už nie sú Vianoce. Podstatou pravých kresťanských Vianoc je Pán Ježiš, práve On prináša skutočnú lásku, nádej do nášho života a preto sú Vianoce výnimočné a v našom živote zanechávajú hlboké stopy. Každý z nás sa pamätá na Vianoce zo svojho detstva, ale  asi potvrdíte, že nikdy nestratili na svojej kráse a hodnote. Lebo nie je v nich len čosi ľudské, ale sú naplnené Božím posolstvom lásky. Jánove evanjelium v 3,16 nám dáva na toto všetko odpoveď. “Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal, každý kto verí v Neho.” Pán Boh vnáša do nášho života pokoj, lásku a zmierenie. On sám bol príkladom toho ako treba nájsť cestu, keď sa stratíme, keď zablúdime, keď sa pomýlime ….. v našom živote je veľa omylov, chýb, nedostatkov, bolesti, utrpenia, sklamania …. Pán Boh nám aj dnes ukazuje  na najlepšie riešenia a dáva nám mnohé odpovede, aj keď sa nám Jeho odpovede vždy rovnako nepáčia. Vianoce sú odpoveďou na všetko to čo sme doteraz nezvládli, pokazili ….. Pán Boh vo svojom Synovi Pánovi Ježišovi nám dáva odpoveď. Otázka znie či naozaj správne slávime každý rok Vianoce? Bez kapustnice budeme, aj bez stromčeka, ale bez lásky a pokoja to v živote asi nejde.
   Prajem Vám všetkým z hĺbky srdca, aby ste počas Vianoc boli naplnení Božou láskou, ktorá sa nám zjavila skrze Pána Ježiša a z nej čerpali silu do všedných dní. Lebo Vianocami prišla do sveta Božia láska, ktorá zvíťazila nad zlom a vydobila nám večný život. Počas Vianoc pociťujeme Božiu odpoveď, ktorou nám Pán Boh pripomína, že máme sa pripravovať na Jeho druhý príchod. 
                    Viktória Lisáková – evanjelická farárka/seniorka RIS

     Sviatky Vianoc sú pre každého evanjelika nádejou. Pripomína si, že sa aj kvôli nemu v dávnej dobe narodil na svet jeho Spasiteľ, Záchranca. Uvedomuje si výnimočnosť toho, čo sa kedysi stalo, cíti vďačnosť za Božiu milosť, no zároveň i zodpovednosť za svoj život a to práve preto, že Vianoce sú vyvrcholením obdobia, ktoré im predchádza, adventu. V ňom si intenzívnejšie sprítomňujú a rozjímajú nad druhým príchodom Ježiša Krista na zem, kedy príde súdiť živých i mŕtvych  a svojich verných vovedie do nebeského kráľovstva. Dôležitú úlohu aj počas Vianoc zohráva rodina, spoločenstvo pri stole, rôzne tradície, darčeky. Vianoce môžu byť pre každého človeka výnimočné, či zvláštne. Stačí porozmýšľať nad tým, ktoré hodnoty vo svojom živote považuje za najdôležitejšie. Odkazom a najkrajším darom Vianoc chce byť sám narodený Ježiš. Každý sa môže rozhodnúť pre život s Ním a začať od začiatku. On prináša do života veriaceho kresťana lásku, pokoj a nádej. 
                     Vladimíra Balcová – seniorálna kaplánka

Nie je možné komentovať.