Evanjelický advent

Je advent, ale svet, ktorý nás obklopuje má celkom iné problémy. Skoro každý uprednostňuje to, ako kúpiť čo najvýhodnejšie darčeky pod stromček, čo najchutnejšie navariť, upiecť tradičné vianočné pečivo. Sviatky sú len o tom, čo môžeme získať a mať pre seba a pre našich najbližších. Popri tom sme presýtení reklamami, dlhými radmi v supermaketoch, kde je pred sviatkami veľký nával. Mnohí nás lákajú a vábia. Ale nikomu v skutočnosti nezáleží na to čo práve prežívame, čo nás trápi, ťaží, s čím zápasíme. Každý nech si pomôže tak ako vie alebo sám najlepšie dokáže. Kostoly pred sviatkami zívajú prázdnotou. Len na sviatky sa patrí ísť zo zvyku do kostola odsedieť si kázeň a premýšľať nad tým čo nás očakáva doma. Keď po takejto ceste budeme kráčať verte tomu, že darček nevyrieši naše problémy počas Vianoc, jedlo nedodá chuť do života a dovolenka počas sviatkov neutuží pravé vzťahy. Je to len vonkajšie pozlátko a vonkajší obal pod ktorým sa skrýva bolesť a sklamanie. Pán Ježiš  kedysi prišiel do podobného sveta. Videl ľudskú biedu a túžbu po pravej láske. Kto túži naplniť a prežiť svoj život inak ako sú len zvyky a tradície mal by sa čím skôr rozhodnúť veď škoda každej stratenej minúty, ktorá môže byť oveľa krajšia a hodnotnejšia ako tie doteraz.

Adventný čas sa niesol v znamení koncertu, na ktorom vystúpili „Ďatelinky“ z Dudiniec na pôde EZŠ v Rimavskej Sobote. Sme vďační Pánu Bohu, že aj tieto chvíle neboli premárneným časom. Práve naopak naplnili nás posolstvom viery a pokojom, ktorý aj teraz chýba z mnohých sŕdc.

Nie je možné komentovať.