Futbalový turnaj o pohár biskupa Západného dištriktu

Dňa 6. septembra 2014 sa konal dištriktuálny futbalový turnaj o pohár biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Uskutočnil sa na pôde CZ ECAV Rimavská Sobota v priestoroch Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej.

Turnaj sa začal rannou pobožnosťou, ktorú mala sestra farárka − spirituálka na EZŠ Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote Viktória Lisáková na základe textu z 2M 16, 2 − 5. Vo svojom príhovore zdôraznila potrebu vďačnosti a hodnôt, ktorými sa buduje cesta viery. Pútavou formou sa prihovorila aj k športovcom, ktorých povzbudila k férovosti a vyzvala k radosti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou života kresťana. Rannú pobožnosť sprevádzal hrou na syntetizátore brat farár Štefan Gabčan. Rozhodcami tohtoročného turnaja boli zástupca z Reformovaného gymnázia Zsolt Főző a učiteľ Zoltán Csízi.

Po ukončení oficiálnej časti sa pristúpilo k losovaniu družstiev do skupiny A a B, ktoré vykonali brat biskup Milan Krivda a brat administrátor seniora RIS Dušan German. Brat riaditeľ Miroslav Leicher s učiteľmi z EZŠ Zlatici Oravcovej v Rimavskej Sobote sa postarali o priebeh celého turnaja a o všetky organizačno-technické veci. Na tohtoročný turnaj sa prihlásili futbalové družstvá z CZ Bratislava-Prievoz, CZ Poniky, CZ Stredné Plachtince, CZ Ladzany, CZ Sobotište a domáce družstvo z EZŠ ZO v Rimavskej Sobote. Futbalový turnaj chlapci hrali s nadšením a slušne. Po skončení futbalového turnaja sa brat biskup pomodlil a všetkým udelil apoštolské požehnanie.

Nasledovalo vyhlásenie výsledkov futbalového turnaja. Všetci boli odmenení malými pozornosťami, sladkou odmenou a prvé tri družstvá aj medailami. Na treťom mieste sa umiestnili chlapci z CZ Bratislava-Prievoz a okrem bronzových medailí získali aj cenu fair play, ktorá im bola udelená na základe odporúčania rozhodcov. Druhé miesto obsadili a strieborné medaily dostali chlapci z CZ Poniky. Víťazný pohár, ako aj zlaté medaily udelené bratom biskupom Milanom Krivdom si opäť odnieslo futbalové družstvo z CZ Sobotište. Ocenený bol aj najlepší brankár − Matúš Velický z CZ Sobotište a najlepší strelec − Filip Franko z Evanjelickej základnej školy Zlatici Oravcovej v Rimavskej Sobote.

Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí zabezpečovali mnohé dôležité organizačné veci, najmä sestre farárke Viktórii Lisákovej, bratovi riaditeľovi Miroslavovi Leicherovi, učiteľom EZŠ, bratovi seniorálnemu dozorcovi RIS Jaroslavovi Bagačkovi a predovšetkým Pánu Bohu, že požehnal tento futbalový turnaj.

FOTOGALÉRIA

Nie je možné komentovať.