Hovor ku mne, Pane

Môj Pane, hovor ku mne, ó, hovor každým dňom
tie vzácne Tvoje slová: Ver, ja vždy s Tebou som!
Hľa pripravený čakám, že hlas Tvoj ozve sa
a moja duša vďačne Ti v žalmoch zaplesá.

Vrav tíško môjmu srdcu, že v Tebe voľný som,
že v celom mojom žití máš Ty byť víťazom.
V dňoch jasných hovor ku mne a keď sa zmietam
v tmách, veď vtedy túžim počuť, že neopustíš ma.

Nech pozdvihne ma Tvoj hlas, keď ubúda mi síl
a z Tvojej cesty by som tak ľahko zablúdil.
Ty posväť moje kroky a usmerňuj ich sám.
Ja v cieli svojho žitia Ti za to chválu vzdám.

 Neznámy anglický autor

Nie je možné komentovať.