In Memoriam 50

V Slove Božom sa píše „Spomínajte na svojich vodcov…. “. V cirkevnom zbore Rimavská Sobota sme si pripomenuli službu evanjelického farára Jána Vladimíra Hroboňa, ktorý slúžil v našom cirekvnom zbore v rokoch 1949 až do svojej smrti do roku 1965. Mnohí ho spomínajú ako húževnatého a charizmazického kazateľa, ktorý stmeľoval dve národnosti a evanjeliom pokoja vštepoval a rozosieval pokoj, mier, trpezlivosť do sŕdc svojich poslucháčov. Nerobil rozdiely ani výnimky, preto v slovensko – maďarskom dvojjazyčnom cirkevnom zbore v Rimavskej Sobote zavládol duch pokory a skromnosti. Hosťujúcim kazateľom bol brat farár Ján Hroboň, liturgovali Ľudo Hroboň a Martin Dudáš, maďarskú časť mala sestra farárka Viktória Lisáková.
Na záver sa prihovoril syn nebohého brata farára Miloš Hroboň z Prahy, ktorý sa veľmi rád vracia so svojimi blízkymi do Rimavskej Soboty. Sme veľmi radi, že aj po mnohých rokoch nezapadne prachom a nevybledne spomienka na službu a prácu evanjelických farárov. Po službách Božích rozpomienka pokračovala na cintoríne v Rimavskej Sobote, kde je brat farár J.V.Hroboň aj pochovaný. P.S. Kto chce viac fotiek a záberov napíšte na emailovú adresu, ktorá je uvedená na web stránke.

Nie je možné komentovať.