Jablkový deň (Apple day)

Evanjelický cirkevný zbor v spolupráci s vedením EZŠ RS pozýva 27. septembra 2015 všetkých  bez rozdielu veku na Apple day, ktorý sa bude začínať službami Božími o 9,30 hod a neskôr bude pokračovať bohatým programom v priestoroch Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej na Daxnerovej ulici.

Tradične v jesennom čase sme vďační Pánu Bohu za všetky dobrodenia, ktoré nám požehnáva pre náš život.

Nie je možné komentovať.