Jesenné zastávky

November sa nesie v znamení spomienok je tak trochu melancholický, chladný a sychravý. Všade cítime akýsi smútok veď aj počasie sa mení okolo nás. Všade panoval zhon a stres mnohí ľudia navštevovali cintoríny a spomínali na svojich zosnulých. Piétna spomienka úcty na tých, ktorí nám navždy budú chýbať v našom živote. V evanjelickej cirkvi sme sa na okamih zastavili aj pri Pamiatke Reformácie, ktorá nám pripomínala založenie našej cirkvi. Reformácia je pre nás aj dnes veľkou výzvou. Sú ľudia, ktorí sú na to povolaní aby nás inšpirovali, povzbudili a motivovali ku novým zmenám. Dr. Martin Luther patril medzi takéto výnimočné osobnosti. Bol vzdelaný, hľadal pravdu a odpovede, ktoré našiel v slove Božom v Biblii. Na základe Písma svätého poukazoval na nedostatky, ktoré panovali vo vtedajšej cirkvi. Stretával sa  s pochopením ale aj s nepochopením. Napriek všetkým úskaliam dôveroval pánu Bohu a nechcel sa odchýliť od slova Božieho. Ako už býva zvykom v dnešnom svete, kde vládne konzum. Mnohí ľudia uprednostňujú pred Pamiatkou Reformácie radšej Haloween, ktorý nemá kresťanské korene ale je pohanským sviatkom. Vyrezávané tekvice a tomu podobné dekorácie sú akýmsi sprievodným javom zvykov, ktoré pochádzajú z obdobia Keltov, keď druidský kňazi prinášali rôzne obete. Prv než niečo začneme praktizovať je dobré si to preveriť o čom to je aby to neskôr nemalo negatívny dopad na náš život.

Nie je možné komentovať.