Judášov groš

V Biblii sa stretávame s mnohými biblickými  postavami. Niektoré z nich sú dobré, iné zas negatívne. Akými očami hľadíme napríklad na Judáša? Na jednej strane je to učeník Pána Ježiša, ale na druhej strane je to chamtivý človek a zradí svojho majstra za 30 strieborných. Čo si myslíte sme lepší alebo horší ako on? Popritom skoro denno-denne:  koho alebo čo zrádzame vo svojom živote? Zrada stále bolí. Boh vo svojej nekonečnej láske sa sklonil ku každému hriešnemu človeku čiže aj k nám. Judáš aj keď zradí, ale odpustenie nehľadá u Pána Ježiša ani riešenie alebo východisko, ale ide za tými, ktorí mu nepomôžu. Pre toto končí jeho príbeh smutne. Ak máme problémy  a každý z násich máme. Poďme spolu k Pánovi Ježišovi a vyrozprávajme mu v modlitbe svoje trápenia a bolesti.

Nie je možné komentovať.