Kamene dospelosti

V našom cirkevnom zbore sme spolu prežívali  radostné okamihy, keď 13 mladých chlapcov a dievčat spolu vykročili cestou dospelosti vo viere. Verejne sa priznali k evanjelickej cirkvi a prijali sviatosť Večere Pánovej. Konfirmácii predchádzala dvojročná príprava, po ktorej nasledovala verejná skúška. Sestra farárka vo svojej kázni spomínala 5 malých hladkých kameňov viery, ktoré kedysi zvieral vo svojej dlani Dávid v bitke proti Goliášovi. Na každom kameni bol nápis, ktorý dostali aj naši konfirmandi ako dar, ktorý ich ma sprevádzať cestou života a aby vytrvali vo viere. Na kameňoch bol nápis: viera, odvaha, vernosť, dôvera a pokora. solideogloria

Nie je možné komentovať.