Konfitábor 2019

Vďaka finančnej podpore Banskobystrickému samosprávnemu kraju (BBSK) sa mohol uskutočniť mládežnícky tábor v čase od 18.9.2019-22.9.2019 pod názvom “Emotion“na území nášho seniorátu do ktorého sa zapojili naši mladí dorastenci. 

Téma konfirmačného tábora bola „Emotion” čiže pocity. Mladý človek tieto pocity nosí v sebe niekedy ich dokáže veľmi výrazne demonštrovať a inokedy ich sám vedome či už nevedome potláča. Tábor sa riadil podľa pravidiel a presného časového harmonogramu, ktorý bol vopred pripravený. Zachytával (radosť, smútok, hnev, lásku a strach) pozitívne ale aj negatívne pocity formou workshopov, vedomostných kvízov, pohybových aktivít a vzdelávacích, ktoré premostili celodenný program konfitábora.
Každý deň sme sa venovali rôznym pocitom, ktoré boli prepojené s biblickým výkladom. A práve tieto stretnutia nám pomohli nahliadnúť do určitých situácií, ktoré stimulujú naše správanie v škole ale aj v rodinnom prostredí. Výukové časti boli premostené rôznymi pomocnými úlohami, ktoré boli spojené s pohybovými aktivitami, počas ktorých sa tieto emócie aj vyskytli. Naši mládežníci spoločne so svojimi lektormi (v spolupráci so SEM) v rôznych situáciách sa snažili spoznávať samých seba, ale zároveň si všímali okolie, ktoré ich obklopovalo. 
Našim cieľom bolo, aby mladý človek sa dokázal ovládať (svoje emócie), zároveň, aby sa prispôsobil svojmu okoliu, mal odvahu hovoriť o svojich pocitoch a aby vyjadril aj svoj názor pri rôznych úlohách, ktoré nadväzovali na danú tému dňa. K celému procesu boli vytvorené tímy, ktoré mali svojich skupinových vedúcich, ktorí nabádali svojich členov k spoločným rozhovorom, ktoré niekedy zakončili aj kreatívnymi úlohami. Na konci tábora sme mali celkové vyhodnotenie, vďaka ktorému sme videli mnohé pozitíva, ktoré pomohli pri formovaní priateľstva, dobrých vzťahov a vštiepovania kresťanských hodnôt, ktoré majú priestor naďalej rozvíjať na stretnutí konfirmandov v daných cirkevných zboroch.

Konfitábor sa realizoval v Rimavskej Sobote. Výukové, vzdelávacie a pohybové aktivity sa konali v priestoroch EZŠ ZO v Rimavskej Sobote, ubytovanie bolo zabezpečené vo vzdelávacom stredisku (Csillagház) v Rimavskej Sobote, stravovanie zabezpečovala Cirkevná školská jedáleň v Rimavskej Sobote, v rámci projektu sme sa zúčastnili návštevy Hvezdárne v Rimavskej Sobote, ktorá zabezpečila výukový program pod názvom „Bol raz jeden vynálezca (Galileo Galilei)”– astronomické objavy, experimenty a vysvetlenia vo fyzike (voľný pád, zrýchlenie na naklonenej rovine, prílivy a odlivy,…). 

Nie je možné komentovať.