Kostol očami detí v ZŠ Zlatice Oravcovej

Pamiatka reformácie 2012 v priestoroch evanjelickej základnej školy ZO v Rimavskej Sobote. Celodenný program k pamiatke reformácie 2012 sa začal misijným príbehom pod názvom Chráň si svoje srdce  pre všetkých žiakov  prvého stupňa ako aj pre učiteľov, ktorý nám vysvetlila sestra spirituálka Viktória Lisáková.

Po minulé roky  k pamiatke Reformácie sme stavali hrad, skladali Bibliu, z prírodných materiálov tvorili Lutherovú ružu a podobne. Témou tohto roka  k pamiatke reformácie bol chrám Boží ako si predstavujeme kostol, čo znamená pre nás chrám Boží ako vyzerajú jeho vonkajšie ako aj vnútorné priestory a k čomu slúžia. Sestra spirituálka Viktória Lisáková nám už dávnejšie pri inej príležitosti názorne vysvetlila rozdiely medzi kostolmi  ako sa líšia  architektúrou, vnútrom a rôznymi zvyklosťami. Nakoľko žijeme v konfesijne zmiešanom prostredí  vedieme našich žiakov k tomu aby si vážili každý kostol v každej cirkvi ale aby zároveň poznali aj základné rozdiely medzi nimi.  Vetu „môj dom, môj hrad“  sme preformulovali na „môj kostol ako môj hrad“, ktorý sa spája aj s odkazom reformácie. Sme radi, že aj takýmto spôsobom môžeme vštepovať odkaz reformácie do detských srdiečok.  A na niektoré nezabudnuteľné chvíle niektorí spomínajú počas celého svojho života.

Monika Kišantal Hansková

Nie je možné komentovať.