Kvetná nedeľa

Najťažšia otázka, ale zároveň naplnená nádejou, o ktorej sa musíme rozprávať aj s deťmi. Smrť a vzkriesenie, dve slová pri ktorých nás čosi desí, ale na druhej strane máme nádej, ktorú nám daroval Pán Ježiš. Zomrel za naše hriechy, aby nám bolo odpustené. Toto radostné evanjelium je predmetom našej zvesti aj dnes.

Nie je možné komentovať.