„Lebo od vás sa rozhlásilo slovo Pánovo…, …vaša viera v Boha rozniesla sa po celom kraji.“

Ako zvestoval apoštol Pavol evanjelium, že mohlo u Tesalonických priniesť také výsledky?  Predovšetkým sa to nestalo skrze ľudské slovo, ale skrze Božie Slovo (Rímskym 10:17; 1. Tesalonickým 2:13); potom ale tiež v moci zhora a v Duchu Svätom. Duch je ten lukostrelec, ktorý dáva preniknúť šípom Slova do svedomia poslucháčov, aby spôsobili porozumenie a pokánie. Pavol bol presvedčený o autorite Slova a preto si bol absolútne istý svojou vecou.
Účinkom Slova v srdciach tých, ktorí ho prijali, bola radosť. Poznáme túto radosť pri čítaní Biblie, pri objavovaní nevyčerpateľných bohatstiev, ktoré sa v nej nachádzajú? Alebo sa nám stratila? Ak je tomu tak, potom v našom kresťanskom živote niečo nie je v poriadku. Možno že je tu nejaký neodsúdený hriech, alebo veci tohto sveta príliš pritiahli naše srdce.
Ako nasledovníci Pána Ježiša sa veriaci Tesalonickí stali svedkami a príkladom  pre svoje okolie. Podľa čoho to bolo možné poznať? Na jednej strane už neslúžili mŕtvym modlám; stali sa poslušnými služobníkmi živého a pravého Boha. Na druhej strane očakávali vzkriesenie Božieho Syna z neba ako Osloboditeľa.
Sú tieto dva ciele obrátenia viditeľné aj pri nás?

Nie je možné komentovať.