Letný tábor 2014

Námornické  párty
V Biblii sa často krát stretávame s vodou. Preto počas tábora sme  každý deň mali iný príbeh, kde sa tá voda spomína. Prvý deň sme boli pirátmi viery a na tvorivých dielňach sme pripravovali pirátsku čiapku, meč ochrany, ďalekohľad viery. Druhý deň sme mali príbeh apoštola Pavla, ktorý sa plavil na lodi do Ríma, ktorá nakoniec stroskotala. Na tvorivých dielňach sme vytvárali pirátsku mapu, ktorá nám pomohla sa zorientovať a námornícke ozdoby. Na tretí deň sme mali príbeh o Pánovi Ježišovi, ktorý utíšil búrku, keď sa plavil so svojimi učeníkmi na mori. Na tvorivých dielňach sme robili rybársku sieť do, ktorej sa zachytilo 12 rýb s menami 12 učeníkov. Na štvrtý deň sme mali príbeh záchranného člna, v podobe Noachovej archy, ktorá zachránila zvieratká. Na tvorivých dielňach sme robili piráta, papagája  a zo suchej plastelíny rôzne zvieratká, ktoré boli v korábe. Posledný deň sme mali príbeh neposlušného Jonáša, ktorý sa zdráhal vykonať  svoje poslanie, ktorým ho poveril Pán Boh. Na tvorivých dielňach sme robili piráta, papagája  a zo suchej špeciálnej plastelíny rôzne zvieratká, ktoré boli v korábe.

Kráľovská párty a príbeh kráľa Dávida
Téma  počas druhého týždňa bola spojená aj so židovskými zvykmi. Mali sme možnosť vidieť ako aj počuť zaujímavosti, ktoré sa spájajú so židovskou kultúrou a náboženstvom. Prvý deň sa začal príbeh kráľov, ktorý zasadli na izraelský trón. Na tvorivých dielňach sme tvorili písmenka mena Dávid. Čo znamenajú v slovenčine a v každom písmenku sa skrýval životný príbeh kráľa Dávida. Potom sme vyrábali remienky priateľstva. Kráľ Dávid bol pastierom. Tento obraz sa veľmi často krát používa v Biblii. Na tvorivých dielňach sme  vyrábali pastiera a ovečky. Nezabudli sme ani na batôžtek viery, v ktorom bolo 5 strieborných kameňov, s ktorými porazil Dávid Goliáša. Tretí deň sme pokračovali v príbehu a vyrábali sme 9 ramenný svietnik typický pre izraelský sviatok Chanuka. Potom sme pozerali aj biblický príbeh. Štvrtý deň sme sa stretli s Dávidom, ktorý mal verného priateľa princa Jonatána. Na tvorivých dielňach sme vyrábali židovskú hru „dreidel“, ktorú dodnes hrajú izraelské deti. Je veľmi zábavná. Hraje sa o cukríky alebo o hrozienka. Posledným dňom sa končil príbeh kráľa Dávida, z ktorého bolo prorokovaný príchod Spasiteľa. Na tvorivých dielňach sme vyrábali Dávidovu hviezdu, Dávidovu harfu a izraelský pozdrav.

Na záver ďakujeme Pánu Bohu za všetkých, ktorí pomáhali  akýmkoľvek spôsobom pri realizácii biblického tábora je to misia. Nikdy nevieme kam zavanie Duch Boží a koho osloví slovo  Pánovo.

Fotografie z tábora nájdete v galérii

Nie je možné komentovať.