Memoriál

V mesiaci október sa konal ”Memoriál“ v priestoroch našej  evanjelickej cirkevnej základnej školy na počesť narodenia sestry farárky Zlatice Oravcovej. Škola je nositeľkou mena sestry Zlatice Oravcovej, ktorá bola poétkou. Svojou básnickou zbierkou vštepovala Božie pravdy do sŕdc detských čitateľov. Po školskom kole sa víťazi prezentovali na školských službách Božích, ale aj na nedeľných službách Božích. Ďakujeme Pánu Bohu za sestru farárku, ktorá slúžila aj v našom senioráte.

Nie je možné komentovať.