Misia dnes a včera

Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. „

Na pôde Rimavského seniorátu  sme v pôstnom čase privítali dôstojného brata dištriktuálneho biskupa  východného dištriktu Slavomíra Sabola, ktorý v popoludňajších hodinách v Rimavskej Sobote sa podelil so skúsenosťami a súčasnou situáciou, v ktorej sa nachádza kresťanský svet. Svoju prednášku začal misijným poslaním, ktorým nás poveril Pán Ježiš. Misijný rozkaz platí aj pre súčasný svet a dnešnú dobu. Našim poslaním je opäť ísť do sveta a vydávať svedectvo viery. K tejto službe viery pozývame aj dnes všetkých.  Máme čo dať tomuto svetu. Všetko sa začína v našich rodinách. Mali by sa obnoviť rodinné spoločenstvá  a mali by sme sa naučiť podať pomocnú ruku všetkým ľuďom. Ďakujeme za službu nášho spevokolu z Rimavskej Soboty, ktorý si pripravil pieseň o Biblii.

Nie je možné komentovať.