Misia

Nedele po Zjavení Krista Pána mudrcom až do Pôstu sa nesú v znamení „misie“- služby, pomoci blížnemu….. My si pod slovom misia predstavujeme celkom čosi iné. Rozvojové krajiny alebo akýsi prales, kde pracujú misionári v sťažených podmienkach. Aj to je misia, ale nie každý  je povolaný k takejto náročnej službe. Do misijnej činnosti sa  môžeme zapojiť všetci. Práve tam kde žijeme, kde pôsobíme, kde pracujeme, kde zápasíme s mnohými problémami a s ťažkosťami….  Raz som čítala akýsi krásny príbeh o správe vo fľaši, ktorú ktosi hodil do mora. Urobil experiment, fľaše v skutočnosti boli 3. Do všetkých vložil svedectvo viery na papieri k tomu navyše do prvej a druhej fľaše napísal svoje meno a adresu a do tretej ešte vložil aj 1 dolár na známku, aby kto ju nájde nemusel kupovať poštovnú známku. Dve fľaše, kde neboli peniaze sa našli a majiteľ odpísal tá tretia s dolárom sa nevrátila. Experiment predsa mal zmysel, dvaja z troch reagovali na odkaz vo fľaši. Najstaršia správa na svete má vyše 2000 rokov a stále nájde svojho nového adresáta. Preto aj naša misijná služba má zmysel. Nech nás nič neodradí a nezastaví v službe evanjelia, ktorú konáme na slávu Božiu aj v tomto roku 2015. Pokúsme sa šíriť misiu-láskymisiu-odpustenia.

Nie je možné komentovať.