Misijný deň v dcérocirkvi Dražice

Ďakujeme  Pánu Bohu za možnosti, ktoré sa nám umožňujú zvestovať slovo Božie v slovenskom, ale aj v maďarskom jazyku. Hlavnou myšlienkou  a témou celého dňa  bol List Efezským 6, 1-4:
„Deti, poslúchajte rodičov v Pánovi, lebo to je spravodlivé. 2Cti si otca a matku – to je prvé prikázanie so zasľúbením – 3aby sa ti dobre vodilo a aby si dlho žil na zemi. 4A vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich s prísnosťou a napomínaním podľa Pána“.

 

Nie je možné komentovať.