Misijný deň

V sobotu sme prežili krásny misijný deň v CZ Gemer. Téma stretnutia bola “Ako môže Pán Ježiš  zmeniť  beznádej na nádej…”  Hlavnú tému mal brat senior Lupták, brat farár Olivér Nagy všetkých prítomných privítal a zároveň sa poďakoval organizátor za všetku ich snahu a námahu, ktorú vynakladajú pri organizovaní takýchto požehnaných podujatí. Brat biskup Milan Krivda sa prihovoril úvodom k všetkým prítomným a veľmi si vysoko cenil službu evanjelia v cirkevných zboroch,  kde je bohoslužobným jazykom maďarský jazyk, alebo sú to  jazykovo zmiešané zbory. Sestra farárka Viktória Lisáková otvárala podujatie ranným duchovným stíšením a nadväzovala na tému „kedy človek stratí nádej a kde ju môže opäť nájsť“– podľa príbehu o uzdravení pri Betezde. Bolo prítomných 15 farárov a pripravený bohatý duchovný program nielen pre dospelých, ale aj zábavné hry pre deti, zároveň veľkým povzbudením bolo vystúpenie spevokolu z CZ Gemer, ktorý spievali unikátny repertoár duchovných piesni, boli pripravené programy pre deti, kluby, prisluhovala sa večera Pánova a brat Badin mal umeleckú meditačnú časť s hudobným doprovodom z knihy Žalmov.

 

Nie je možné komentovať.