Misijný program

18. júna 2017 sme v našom zbore mali misijný program, na ktorý pozvanie prijala sestra Daniela Hroncová, ktorá nám prednášala o svojej knihe Musel som byť kacírom. Prednáška bola veľmi úchvatná a inšpiratívna. Počas programu vystúpil aj náš spevokol s dvoma piesňami. Boh je láska a Vzácna to a veľká radosť. Sestra kaplánka prispela básňou o Reformácii, spievali sme tri piesne: Vezmi Pane život môj, Kto za pravdu horí a Hrad prepevný na úvod sa pomodlil brat  Zajac na záver sestra konseniorka I. Korenková a sestra seniorka udelila požehnanie. Na tomto stretnutí sa stretli mnohí priatelia a hlavne sme boli povzbudení svedectvami a hosťami, ktorí prijali naše pozvanie.

Nie je možné komentovať.