Muffins day

Pomaly končia fašiangy a obdobie po Zjavení Krista Pána mudrcom a blíži sa pôstny čas, ktorý je okázalý, ale zároveň aj potrebný. Preto sme s dobrou náladou a s radostným srdcom usporiadali deťom Muffins day v priestoroch EZŠ v Rimavskej Sobote. Všetko  je namieste, ak je to s mierou. Je to Boží dar otvoriť svoje srdce deťom a svedčiť im o Božej láske. Veď medzi dary Ducha Svätého patrí aj radosť. Prajem všetkým, aby táto Božia radosť Vás sprevádzala.

Nie je možné komentovať.