Na čo by človek nemal zabúdať

Na službách Božích v Rimavskej Sobote sme si  vypočuli dávnu históriu príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy, ktorá sa odohrala pred 1150 rokmi. Veľmi zaujímavou a pútavou formou nás naše deti sprevádzali udalosťami, ktoré sa stali historickým medzníkom v živote nášho národa. Medzi zaujímavosti patrí z ich vystúpenia si pripomenúť napr. Veľkomoravské učilište, ktoré založil Konštantín, v ktorom vychovávali budúcich slovanských kňazov.  V roku 885 mala táto škola asi okolo 200 študentov. Sme radi, že naši žiaci si v tomto  roku nielen osvojili, ale aj prehĺbili svoje znalosti v oblasti histórie ako aj si mohli uvedomiť duchovnú hodnotu odkazu  Cyrilo- Metodskej tradícii. A pri otázke: Čo zanechali po sebe Cyril a Metod? Odpoveď bola zamyslenia hodná: Vieru a lásku k Bohu, ktorá sa odráža v každodennej službe k blížnym. A podľa historických análov Slovania už v 9. storočí sa zapísali do dejín Európy ako kultúrny národ.  Sme radi, že na to sestra farárka Viktória Lisáková kládla veľký dôraz.

Nie je možné komentovať.