Návšteva z Maďarska

Počas sviatkov nás navštívil brat senior Lupták György z Maďarska, ktorý pôsobí v cirkevnom zbore Kiskőrös a zároveň spravuje najväčší seniorát Evanjelickej cirkvi v Maďarsku čo sa týka rozlohy, ale aj do počtu evanjelikov v senioráte. Sme veľmi radi, že evanjelium Kristovo nás spája  a láme bariéry medzi kresťanmi. Tešíme sa na priateľskú spoluprácu a na nové radostné okamihy, ktoré nás podnietia na ceste viery. Zaujímavé info na web stránke: http://kiskoros.lutheran.hu/

Nie je možné komentovať.