„Neopustím Ťa, ani nezanechám“

Pán Ježiš Kristus, ktorý putoval po zemi, nám zanechal svoje šľapaje, ktoré máme nasledovať.  On je naša sila, naše útočište, náš Spasiteľ. Vystiera k nám svoju ruku a pomáha nám biednym. Otvára nám dvere svojej milosti. Neopustí nás, drží nás pevne, kým nás nevezme z tohto údolia  plaču do radosti k sebe. Ujíma sa nás vo svojej milosti, tak ako sa ujal zločinca na kríži. Jasne nám povedal, že nikto nás nebude môcť vytrhnúť z Jeho ruky, lebo On je verný Pán našich duší.

„Neopustím Ťa, ani nezanechám; …“,  List Židom 13:5

Nie je možné komentovať.