Novoročné požehnanie

V nastávajúcom novom roku 2017  prajeme všetkým hojnosť Božej lásky i dobroty, všetkým, ktorí stratili nádej a majú ťažký život vyprosujeme Božie požehnanie, chorým a trpiacim úľavu od bolestí a trápenia,rodinám pevný základ lásky a istoty, nezamestnaným zmiernenie ich neistoty a všetkým ľuďom dobrej vôle, pokojný a požehnaný rok Pánov 2017.

S úctou zostávajú: 

Viktória Lisáková zborová farárka,
Vladimíra Balcová seniorálna kaplánka,
Jaroslav Bagačka zborový dozorca

Nie je možné komentovať.