Odcudzený svet včera i dnes

Zmysel Kristovho narodenia pochopíme až vtedy, keď si uvedomíme, do akého sveta vstúpil. Bol to svet poznačený mnohostranným odcudzením, ktoré bolo treba prekonať, hrozila katastrofa.
Vzal na seba obrovskú úlohu. Prišiel, aby odstránil odcudzenie, aby nám otvoril cestu k zmiereniu. Prvé bolo odcudzenie človeka od Boha. Priniesol nám krásne posolstvo, že Boh má o nás záujem aj keď mnohokrát poblúdime, keď sa podobáme stratenému synovi, ktorý utiekol z otcovho domu. V evanjeliách je ponuka odstránenia odcudzenia človeka od Boha mnohokrát vyslovená. Je nám adresovaná. Mali by sme sa k nej vracať, prežiť zmierenie s Bohom. Nájdeme tak pokoj v srdci.. Od tohoto pokoja je už len krok k zmiereniu či odstráneniu odcudzenia medzi ľuďmi.
Aj v tomto zmierení je odkaz Vianoc. Nemusíme zostať pri sentimentálnosti, ale prežiť prevratnú udalosť v živote.Staré veci sa pominú a nastávajú nové.
J. Bagačka

Nie je možné komentovať.