Otvorenie Adventu 2012

Advent 2012Ako už tradične býva zvykom Adventný čas už po piaty krát otvárajú radostné úsmevy našich žiakov z prvého ročníka na Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote. Počas 1. adventnej nedele sme mali rodinné služby Božie, na ktoré sme pozvali  nielen našich žiakov ale aj iné deti so svojimi rodičmi.

Sestra farárka, ktorá je aj spirituálka v našej škole v tomto roku pripravila detskú kázeň, ktorá bola spojená aj s vizuálnymi obrazmi. Sestra farárka Viktória Lisáková kládla veľmi zaujímavé otázky, ktoré boli spojené s prípravami na advent a s prípravami na Vianočné sviatky. Naši malí poslucháči sa veľmi radi podelili o tieto svoje túžby a očakávania. Po kázni sa nám predstavili svojim vystúpením pod názvom ako sme zvládli  Vianočnú abecedu a písmenká. Svoj program dokončili spoločnou piesňou. Pani riaditeľka Marcela Bellová privítala žiakov a poďakovala sa im za ich prvé verejné vystúpenie. Pani zástupkyňa Beata Fülöpová a triedna pani učiteľka Aneta Lajgutová so sestrou spirituálkou po oficiálnom zahájení slávnostne odovzdávali kravaty s Lutherovou ružou, ktorú naši žiaci nosia pri všetkých slávnostných príležitostiach. Sme vďačný Pánu Bohu za radostné otvorenie adventného času s prosbou prosiac o Božie požehnanie. V závere žiaci, učitelia ako aj vedenie Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote prajú radostné a pokojné prežitie adventného času.

Monika Kisantal Hansková

Nie je možné komentovať.